luzod_inЛокальне устаткування збору і обробки даних (ЛУЗОД) - це функціонально закінчений пристрій, розроблений спеціально для використання як основний елемент автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії.

Використання ЛУЗОД є достатнім для виконання вимог п.3.35 Правил користування електричною енергією (Україна).

При створенні ЛУЗОД виконані наступні технічні і експлуатаційні вимоги:

- підключення по електричному інтерфейсу зв’язку будь-якого багатофункціонального лічильника електроенергії (SL 7000, ACE6000, ZxD, LZQM, EPQS, EA, ET, Енергия 9, Арго, Каскад, А1800);

- об’єднання багатофункціональних лічильників електроенергії з електричними інтерфейсами зв’язку RS-485 і CL в одну логічну групу;

- підключення багатофункціональних лічильників електроенергії з електричним інтерфейсом зв’язку CL за схемою «один до всіх»;

- забезпечення «порту споживача» і «порту енергокомпанії» на виході пристрою;

- захист вхідних і вихідних інтерфейсів від перенапруження;

- захист всього пристрою від короткочасних і тривалих перенапруг;

- вбудовані джерела живлення для різних видів комунікації;

- вбудоване джерело гарантованого живлення;

- вбудоване джерело резервного живлення багатофункціональних лічильників електроенергії;

- автоматичний перехід «основне-резервне-основне» живлення;

- сигналізація про перехід з основного на резервне живлення;

- сигналізація наявності навантаження в електричних інтерфейсах зв’язку;

- застосування CSD і GPRS комунікації;

- автоматичний перехід з одного вигляду комунікації на іншій;

- відсутність т.з. «блоків розеток 220В, сигнальних клемників, блоків живлення перетворювача і модему, окремо виконаних блоків захисту RS-485» і тому подібне.

Рекомендації по застосуванню ЛУЗОД

Споживач електроенергії встановлює ЛУЗОД і виконує вимогу п.3.35 Правил користування електричною енергією. Недоліком рішення є те, що енергокомпанія отримує всю інформацію про режими електроспоживання споживача і відповідним чином, в рамках Правил, реагує.

Споживач електроенергії встановлює ЛУЗОД, програмний засіб* (це ще не АСКОЕ) і виконує вимогу п.3.35 Правил користування електричною енергією. Перевагою даного рішення є те, що споживач, в рівній мірі як і енергокомпанія, отримує всю інформацію про режими власного електроспоживання і відповідним чином реагує.

Споживач електроенергії будує власну АСКОЕ на основі ЛУЗОД. Перевагою даного рішення є те, що споживач, в рівній мірі як і енергокомпанія, отримує всю інформацію про режими власного електроспоживання і відповідним чином реагує. Окрім комерційного обліку електроенергії споживач у складі АСКОЕ отримує систему управління електроспоживанням.

Споживач електроенергії встановлює ЛУЗОД і користується послугою Web-сервіс, виконує вимогу п.3.35 Правил користування електричною енергією. Перевагою даного рішення є те, що споживач отримує всю інформацію про режими власного електроспоживання в будь-якому місці, де є доступ в Internet, з будь-якого комп’ютера.

Енергокомпанія, застосовуючи ЛУЗОД, отримує універсальний пристрій для роботи зі всіма типами багатофункціональних лічильників електричної енергії, простим агрегатуванням і інтеграцією у власну АСКОЕ.

Енергокомпанія може побудувати власну АСКОЕ, застосовуючи ЛУЗОД.

*Програмний засіб виготовлений та пройшов випробування встановленого виду та поставляється як продукція виробничо-технічного призначення для використання в автоматизованих системах (ДСТУ 2226-93). Як програмний засіб необхідно застосовувати «Систему збору комерційних даних Atdata®Light», «Систему збору комерційних даних Atdata®Smart».